O nás

Společnost BIOPROFIT s.r.o. se sídlem v Lišově byla založena v roce 2004. Hlavním cílem společnosti je podpora rozvoje efektivního využívání biomasy a bioodpadů jako obnovitelného zdroje energie, a tím přispění k rozvoji společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje a zachování přírodního bohatství dalším generacím.

Naším krédem je spolehlivost, odbornost, nezávislost a efektivita řešení projektu. Našeho zákazníka neopouštíme v žádné fázi přípravy, realizace a provozu jeho investice.

mapaSvé služby poskytujeme v celorepublikovém rozsahu, našimi zákazníky jsou soukromé i veřejné subjekty. V posledních třech letech se společnost specializovala na inženýring bioplynových stanic, přípravy nosných projektů obcí a mikroregionů zaměřených na využití vybraných druhů obnovitelných zdrojů energie. Své služby však nabízíme v poměrně široké oblasti, kterou lze charakterizovat jako poradenství, inženýring a management projektů obnovitelných zdrojů energie a rozvoje venkova. Dále nabízíme díky odbornému zázemí společnosti služby i v navazující oblasti širšího poradenství v životním prostředí.

V oblasti bioplynu a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) společnost vyvíjí aktivity rovněž v oblasti výzkumu a vývoje za účelem zvýšení využití energetického potenciálu vstupů a zvýšení ekonomického přínosu projektů.

Společnost rozvíjí činnosti rovněž v oblasti související s přípravami realizací staveb, tj. dotační management, řízení realizací formou supervize, geologické a hydrogeologické průzkumy a posudky, hodnocení vlivů projektů na životní prostředí EIA, SEA, zpracování žádostí o integrované povolení IPPC, ekologické audity, rizikové analýzy, studie nakládání s odpady apod.

Aktuality

Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci a Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem s CZ Biom pořádá seminář:

"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic"

spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul. Detailní informace a program semináře najdete na odkazu: http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


©2007 BIOPROFIT